Profesjonalna wycena nieruchomości w celu zabezpieczenia kredytów, do celów sprzedaży, do celów prawnych.

Nasze biuro świadczy usługi na terenie Wrocławia i okolicznych powiatów w zakresie:

  • Wyceny nieruchomości komercyjnych (lokale usługowe, handlowe budynki biurowe, hale produkcyjne, magazynowe itp)
  • Wyceny nieruchomości lokalowych
  • Wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  • Wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych
  • Wyceny ograniczonych praw rzeczowych - służebności oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali
  • Wyceny wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu
  • Wyceny do celu ustalenia opłaty za użytkowanie wieczyste
  • Wyceny lasów
  • Wyceny stawów i innych

Zapraszamy do kontaktu